Nepovratne lopute in ventili

Nepovratne lopute in ventili omogočajo popolno in hitro zapiranje povratnega toka v cevovodih.

Zagotavljamo vam živilsko neoporečnost za nepovratne lopute in ventile z EPDM tesnili, kar potrjujemo z ustreznimi certifikati, izdanimi s strani akreditiranih institucij.

Lastnosti in prednosti naših nepovratnih loput in ventilov

  • Dolga življenjska doba zaradi enostavne konstrukcije.
  • Enostavno delovanje.
  • Popolno zapiranje povratnega toka.

Dodatna oprema

  • Odzračevalni ventil – za nepovratno loputo NORVA Art. 435 Slika

Kontakt

IMP Armature d.o.o.