IMP Armature>Hidranti

Hidranti

Odlikuje jih vrsta prednosti in kakovosti. Izdelujemo nadzemne in podzemne hidrante v različnih izvedbah in prilagoditvah.

Hidranti so namenjeni hitri uporabi v primeru požarov in za začasno povezovanje cevnih omrežij. Izdelani, testirani in certificirani so v skladu z Evropsko uredbo o gradbenih proizvodih. Primerni so za vgradnjo v sisteme s pitno vodo. Prostopretočni podzemni hidrant je primeren tudi za izpiranje cevovodov.

Možne so različne vgradne dolžine ter različni izhodi, lomne in nelomne izvedbe ter različne specifike tesnjenja. Velik izbor hidrantov dokazuje, da je prilagodljivost naša prednost. Sposobni smo se prilagajati specifičnim ter nemalokrat zelo različnim zahtevam evropskih trgov.

Nadzemni hidranti

01
DN 80, 100

Art. 2018

02
DN 80, 100

Art. 2018L

03

Art. 2018 TUNEL

04

Art. 2018 IoT

Možne so različne vgradne dolžine ter različni izhodi, lomne in nelomne izvedbe ter različne specifike tesnjenja. Velik izbor hidrantov dokazuje, da je prilagodljivost naša prednost. Sposobni smo se prilagajati specifičnim ter nemalokrat zelo različnim zahtevam evropskih trgov.