IMP Armature>Tehnologija & Kakovost

Tehnologija & Kakovost

tehnologija
Vaš izkušen partner v razvoju armatur

Z najmodernejšo tehnologijo tako v razvojnem oddelku kot v proizvodnji ter s posluhom za napredek in novosti na svetovnih trgih se prilagajamo posebnim zahtevam trga in naših kupcev.

Bogata zakladnica znanja in izkušenj nam omogoča, da za vas razvijemo produkt »po meri«, ki bo ustrezal veljavnim standardom in predpisom. Sledimo novim standardom s področja pitne vode in kanalizacije ter s sodobnimi računalniškimi programi za vas izboljšujemo konstrukcijo, tako mehanske kot pretočne karakteristike.

Velik poudarek pri tem dajemo optimiziranemu delovanju in vplivu na okolje. Naš razvojni oddelek ves čas stremi k razvoju novih tehnologij, ki bi zmanjšale ali preprečile izgube pitne vode v omrežju.
*Leta 2020 se je v omrežju izgubilo kar 46,6 milijona m3 vode, kar predstavlja 27 % izgube pri črpanju vode. (Vir: Statistični urad RS)

Te izredno velike količine so nas spodbudile k razvoju hidranta IoT (internet stvari oz. Internet of Things) s senzoričnim sistemom za merjenje tlaka in temperature v sistemu ter porabljene količine vode. Tako želimo upravljalcem vodovodnih omrežij ponuditi možnost pregleda in nadzora sistema ter posledično preprečiti ali vsaj zmanjšati izgube pitne vode.

Naša proizvodnja je tako rekoč brez odpadkov, saj se vsi odpadki, ki nastanejo v proizvodnem procesu, vrnejo v sistem ponovne uporabe.

Politika kakovosti

Podjetje IMP Armature je zavezano k cilju stalne skrbi najvišjega nivoja kakovosti, o čemer pričajo številni certifikati kakovosti naših izdelkov in predstavljajo dodatno potrditev naših uspehov.

Po standardih ISO 9001 in ISO 14001 zagotavljamo sistem vodenja kakovosti in varovanja okolja na področju razvoja, proizvodnje, trženja industrijskih armatur in vseh podrejenih procesov:

  • upoštevanje zahtev kupcev in ocenjevanje zadovoljstva,
  • upoštevanje zakonskih zahtev za procese in izdelke,
  • redna izobraževanja zaposlenih,
  • izboljšave sistema in izdelkov,
  • redni vodstveni pregledi,
  • korektivni in preventivni ukrepi,
  • redne kontrole procesa proizvodnje in
  • 100-odstotna končna kontrola izdelkov.
Certificirano poslovanje in proizvodni procesi

Evropska direktiva o tlačni opremi PED

TÜV SÜD – ISO 9001  in 14001 certifikat

Slovenski certifikat o skladnosti gradbenih proizvodov

GSK certifikat za barvanje izdelkov za pitno in odpadne vode

Odobritve za pitno vodo

Vsi materiali, ki so v stiku s pitno vodo, so mikrobiološko ustrezni in živilsko neoporečni ter skladni s sledečimi
standardi in odobritvami: EN 681, EN 16421, KTW, WRAS, ACS, BELGAQUA, DVGW/UBA, ÖNORM – OFI.