TWIN cleaner

TWIN CLEANER je inovacija strokovnega kolektiva IMP Armature z namenom trajnostne rabe in okolju prijaznih produktov. V njem so združene kar tri armature in omogočajo izredno nizko izgubo medija.

Izdelek sodi med lovilnike nesnage, ki s filtriranjem medija zagotavljajo zaščito ventilom, povečajo zanesljivost sistema in znižujejo stroške vzdrževanja.
Hkrati pa ima ta edinstveni produkt trojno funkcionalnost – lovilniku nesnage sta pridruženi še dve zaporni loputi. Vse skupaj na standardni vgradni dolžini enega lovilnika. Zmanjša se čas vgradnje za 4-krat ter omogoči 3-krat manjši strošek vijačnega materiala in tesnil.

TWIN cleaner se uporablja v sistemih s pitno vodo in v sistemih ogrevalne ter procesne tehnike.