Svetovanje

Svetujemo vam pri reševanju specifičnih problemov, kjer skupaj poiščemo najboljšo možno rešitev za vaš problem, če je potrebno tudi s pomočjo zunanjih strokovnjakov ali primernih analiz v specializiranih laboratorijih.

Nudimo vam strokovno podporo pri izbiri proizvodov in najprimernejših materialov, ki zagotavljajo čim daljšo življenjsko dobo in nemoteno obratovanje glede na pogoje uporabe.

Razvoj

Zanesljiv partner za razvoj armatur

V podjetju IMP Armature vam s pomočjo hitrega razvoja »po meri« zagotavljamo najboljše rešitve glede na vaše potrebe, kjer prihranite veliko časa in nepotrebnih skrbi.
Celoten razvoj delimo na tri glavne skupine:

1. Izboljšave obstoječih armatur

Sledimo novim standardom s področja pitne vode in kanalizacije ter s sodobnimi računalniškimi programi za vas izboljšujemo konstrukcijo, tako mehanske kot pretočne karakteristike. Velik poudarek pri tem dajemo tudi prijaznemu vizualnemu izgledu.

2. Razvoj po željah naročnika

Tovrsten razvoj poteka na osnovi vaših želja in vaših vhodnih podatkov. Vi ste v razvojni proces vključeni tako, da na trgu pridobivate informacije o potrebnih lastnostih izdelka in ga v končni fazi tudi odobrite. Postopki v vseh fazah razvoja vam zagotavljajo tehnično in tehnološko dovršenost izdelka ter skladnost s standardi s področja, kateremu je izdelek namenjen.

3. Razvoj za določene projekte, ki zahtevajo specifične lastnosti

V primeru, ko standardni elementi pri vas iz najrazličnejših vzrokov ne morejo biti vgrajeni (prostorske, funkcijske in druge omejitve), težavo rešimo z razvojem specifičnih armatur. Sem na primer sodi izdelava nepovratnih loput in lovilnikov nesnage velikih dimenzij ter raznih dušilnih in regulacijskih loput.

Nekaj zadnjih dosežkov:

V 2014 sta bila predstavljena dva povsem nova produkta na trgu:

  • lovilnik nesnage z vgrajenima zapornima loputama
  • GOST podzemni hidrant

V letu 2016 smo razvili in ponudili kupcem

  • izboljšan navrtni zasun z bajonetnim spojem
  • nov pripomoček– navrtalno pripravo na akumulatorski pogon.

V podjetju smo zasnovali načrt naprave za montažo in preizkušanje naših najbolj prepoznavnih izdelkov – hidrantov in ga v 2018 tudi zagnali. S to unikatno napravo smo delovno mesto približali človeku in zato je to eno najbolje urejenih in ergonomskih delovnih mest. Velika ekološka in ekonomska prednost te naprave je tudi manjša poraba vode za testiranje.

Med postopkom montaže se testira hidrant na tesnost ter po končani montaži še na trdnost. Testiranje poteka skladno s standardom EN 12266.

Kontakt

IMP Armature d.o.o.