Kakovost

Zakaj izbrati nas?

Dolgoletne izkušnje

Pohvalimo se lahko z dolgoletnimi izkušnjami na področju razvoja armatur. Popolnoma se prilagodimo vašim željam in skupaj z vami poiščemo najboljšo rešitev, ki ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom.

Prilagodljivost

Z najmodernejšo tehnologijo tako v razvojnem oddelku kot tudi v lastni proizvodnji ter posluhom za napredek in novosti na svetovnih trgih, se prilagajamo posebnim zahtevam naših kupcev. Nemalokrat skupaj s kupcem na podlagi specifičnih potreb in zahtev prilagodimo ali celo skupaj razvijemo popolnoma nov produkt za posebne potrebe dotičnega trga.

Kratek čas razvoja

V podjetju IMP Armature vam s pomočjo hitrega razvoja »po meri« zagotavljamo najboljše rešitve glede na vaše potrebe, kjer prihranite veliko časa in nepotrebnih skrbi. Čas od razvoja izdelka do njegove proizvodnje je razmeroma kratek, s tem, da so vsi postopki izvedeni skladno z dobro inženirsko prakso oziroma sledijo zahtevam standarda ISO 9001.

Politika kakovosti

Naše podjetje IMP armature je zavezano cilju, da stalno skrbimo za visok nivo kakovosti.

Certifikati, ki so smo jih pridobili so dodatna garancija za kakovost naših izdelkov:

Splošni certifikati

Standard ISO 9001:2015

Imamo opisan in vpeljan sistem vodenja kakovosti za področje razvoja, proizvodnje in trženja industrijskih armatur ter vseh podrejenih procesov:

  • izpolnjujemo zahteve odjemalcev ter ocenjujemo njihovo zadovoljstvo,
  • izpolnjujemo vse zakonske zahteve za procese in izdelke,
  • izvajamo redna izobraževanja zaposlenih,
  • stalno izvajamo izboljšave sistema in izdelkov,
  • imamo redne vodstvene preglede,
  • izvajamo korektivne in preventivne ukrepe,
  • izvajamo redne kontrole procesa proizvodnje in
  • imamo 100% končno kontrolo izdelkov.

Prvi certifikat smo pridobili v decembru 1994, kot prvo podjetje v Sloveniji za področje veljavnosti proizvodnje industrijskih armatur. Izpolnjevanje zahtev standarda vsako leto nadzira in potrjuje neodvisni certifikacijski organ TÜV SÜD.

Tlačna direktiva PED 2014/68/EU

Certifikat pridobljen na osnovi Evropske direktive o tlačni opremi PED 2014/68/EU, priloga III, modul H, ki ga izdaja priglašen organ TÜV SÜD za razvoj, proizvodnjo in prodajo industrijskih armatur. S certifikatom priglašeni organ potrjuje, da je podjetje uvedlo in uporablja sistem vodenja kakovosti po zgoraj navedeni smernici in da je proizvajalec upravičen do označevanja izdelkov s CE oznako in razpoznavno številko priglašenega organa.

GSK

Certifikat GSK dokazuje najvišji standard za barvanje izdelkov, ki se uporabljajo za uporabo v distribuciji pitne in odpadne vode.

Uredba o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011

Kot proizvajalci nadzemnih hidrantov Art. 2018 in podzemnih hidrantov Art. 2016A izpolnjujemo vse zahteve Evropske uredbe o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). To potrjuje certifikat o skladnosti, ki smo ga pridobili od ZAG (Zavod za gradbeništvo Slovenije).

Certifikati za posamezna tržišča

 •  DVGW certifikat za nemško tržišče
 • ÖVGW certifikat za avstrijsko tržišče
 • EAC (GOST) certifikat za rusko tržišče
 • Deklaracija za trg Ukrajine
 • certifikat za madžarsko tržišče
 • ZIK certifikat za hrvaško tržišče
 • skladnost z zahtevami Litve

Certifikati za pitno vodo

 • Vsi materiali, ki so v stiku s pitno vodo, imajo ustrezne certifikate v skladu z EN 681, EN 16421, KTW, W270, WRAS, UBA itd.

Kontakt

IMP Armature d.o.o.