WHP - Zaščita pred vodnim udarom
Nepovratna loputa z razbremenilnim ventilom za preprečevanje vodnega udara
  • Majhne tlačne izgube
  • Široko področje uporabe v sistemih s pitno in odpadno vodo