Politika kakovosti

Stalno skrbimo za visok nivo kakovosti in sicer na sledeče načine:

 • izpolnjujemo zahteve odjemalcev ter ocenjujemo njihovo zadovoljstvo,
 • izpolnjujemo vse zakonske zahteve za procese in izdelke,
 • izvajamo redna izobraževanja zaposlenih,
 • stalno izvajamo izboljšave sistema in izdelkov,
 • imamo redne vodstvene preglede,
 • izvajamo korektivne in preventivne ukrepe,
 • izvajamo redne kontrole procesa proizvodnje in
 • imamo 100% končno kontrolo izdelkov

Certifikati, ki so smo jih pridobili so dodatna garancija za kakovost naših izdelkov..

Splošni certifikati

ISO 9001:2015

Imamo opisan in vpeljan sistem vodenja kakovosti za področje razvoja, proizvodnje in trženja industrijskih armatur. Prvi certifikat smo pridobili v decembru 1994, kot prvo podjetje v Sloveniji za področje veljavnosti proizvodnje industrijskih armatur. Izpolnjevanje zahtev standarda vsako leto nadzira in potrjuje neodvisni certifikacijski organ TÜV SÜD.

Tlačna direktiva PED 2014/68/EU – CE znak

Certifikat pridobljen na osnovi Evropske direktive o tlačni opremi PED 2014/68/EU, priloga III, modul H, ki ga izdaja priglašen organ TÜV SÜD za razvoj, proizvodnjo in prodajo industrijskih armatur. S certifikatom priglašeni organ potrjuje, da je podjetje uvedlo in uporablja sistem vodenja kakovosti po zgoraj navedeni smernici in da je proizvajalec upravičen do označevanja izdelkov s CE oznako in razpoznavno številko priglašenega organa.

GSK

Certifikat GSK dokazuje najvišji standard za barvanje izdelkov, ki se uporabljajo za uporabo v distribuciji pitne in odpadne vode.

Uredba o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011

Kot proizvajalci nadzemnih hidrantov Art. 2018 in podzemnih hidrantov Art. 2016A izpolnjujemo vse zahteve Evropske uredbe o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). To potrjuje certifikat o skladnosti, ki smo ga pridobili od ZAG (Zavod za gradbeništvo Slovenije).

Certifikati po trgih

 • DVGW certifikat za nemško tržišče
 • ÖVGW certifikat za avstrijsko tržišče
 • EAC (GOST) certifikat za rusko tržišče
 • ZIK certifikat za hrvaško tržišče

Certifikati za pitno vodo

 • Vsi materiali, ki so v stiku s pitno vodo, imajo ustrezne certifikate v skladu z EN 681, KTW, W270, WRAS, UBA itd.

Kontakt

IMP Armature d.o.o.