IMP Armature>Novice>Umetna inteligenca v oblaku za predikcijo porabe in aktivno upravljanje energije

Umetna inteligenca v oblaku za predikcijo porabe in aktivno upravljanje energije

14
Okt '19

Naziv projekta: Umetna inteligenca v oblaku za predikcijo porabe in aktivno upravljanje energije v odvisnosti od vplivnih parametrov pri končnih potrošnikih in potrošniških skupinah

Akronim projekta: AI4energy

 

Glavni rezultat projekta: Umetna inteligenca v oblaku za predikcijo porabe in aktivno upravljanje energije v odvisnosti od vplivnih parametrov pri končnih potrošnikih, potrošniških skupinah in digitaliziranih tovarnah.

Ostali rezultati projekta:

 • Razvita oblačna platforma za masovno pošiljanje registrirane e-pošte (Big Data, Claud native platforma), razvit nov proizvod “Inteligentna mobilna hiša primerna za povezavo v potrošniške skupine”,
 • Razvita pametna destinacija (celovita rešitev pametnega naselja mobilnih hiš: AI, inteligentne mobilne hiše, sončne elektrarne in hranilniki energije),
 • Modul za lokalni ali oddaljeni nadzor naprav in upravljanje energije v mobilni hiši (iot, mobilna aplikacija, zaledni sistem),
 • Digitalizacija proizvodnje in razviti digitalni dvojčki pri industrijskih partnerjih projekta (iot, računalniške simulacije proizvodnih procesov),
 • Digitalizacija dobaviteljske verige (brezpapirno poslovanje, povezava dveh digitalnih dvojčkov med seboj v zanko),
 • Digitalno sledenje posameznemu izdelku skozi proizvodnjo do kupca in skozi celo njegovo življenjsko dobo preko vgrajenih senzorjev.

 

Glavni cilji projekta:

 • Umetna inteligenca v oblaku za predikcijo porabe in aktivno upravljanje energije v odvisnosti od vplivnih parametrov pri končnih potrošnikih, potrošniških skupinah in digitaliziranih tovarnah.

Ključni problemi, ki jih bomo reševali so:

Profiliranje narave potrošnika glede porabe energije skozi čas in odvisnost porabe glede na druge zunanje vplivne faktorje (temperaturo, industrijska naročila, planiran dopust, itd.)

Zbiranje podatkov skozi množico porabnikov (avtomatiziran masovni zajem podatkov v rednih periodičnih časovnih intervalih iz različnih elektronskih virov IoT (pametna omrežja, pametni števci, druga senzorika, itd.). Ločevanje informacij od surovih podatkov, hranjenje in obdelava velikih količin podatkov (desetine milijonov letno) – Big Data. S pametno umetno inteligenco AI bomo napovedovali porabo energije v prihodnosti.

 

 • Inteligentna mobilna hiša primerna za povezavo v potrošniške skupine

Inteligentne mobilne hiše, ki jih bo mogoče povezovati v potrošniške skupine in aktivno upravljati.

 

 • Integracija fotovoltajike in hranilnikov energije z inteligentno mobilno hišo

Razvoj samozadostne inteligentne hiše različnih stopenj skupaj z razvojem sistemov za energetsko samozadostnost ali dopolnilnost (fotovoltajika, hranilniki energije, polnilnice, sistemi za upravljanje)

 

 • Digitalizacija proizvodnje in digitalni dvojček

Razvoj inteligentne tovarne pri vseh  industrijskih partnerjih (Adria Dom, IMP Armature, Magles) s ciljem digitalizacije proizvodnje

 

 • Povezava med AI in pametno destinacijo

Postavitev demonstracijskega okolja Adria e-Village: Postavitev skupine inteligentnih mobilnih hiš, priključitev na fotovoltajiko in hranilnike energije, demonstracija in evalvacija delovanja spremljanja in aktivnega upravljanja z energijo kot potrošniške skupine preko priključitve na oblak in z uporabo umetne inteligence.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si