IMP Armature>Novice>Opravljena presoja ISO 9001:2015 in Direktiva o tlačni opremi 2014/68/EU

Opravljena presoja ISO 9001:2015 in Direktiva o tlačni opremi 2014/68/EU

04
Sep '18

Podjetje IMP Armature je 29.03.2018 uspešno izvedlo prehod na najnovejšo izdajo standarda ISO 9001:2015. Z opravljeno certifikacijo je podjetje potrdilo skladnost z novimi zahtevami, ki dajejo največ poudarka obvladovanju procesnih tveganj in s tem povezanih priložnosti. Izdelane so povsem nove ocene tveganj, tako na nivoju procesov kot tudi sredstev in virov, ki omogočajo izvajati te procese.

10.04.2018 smo obnovili certifikat sistema zagotavljanja kakovosti po Smernici o tlačni opremi 2014/68/EU, Priloga III, modul H. Pridobljeni certifikat velja do 10.04.2021.