Art. 2018 IoT

  • Pametni hidrant, ki komunicira z vami
  • Zagotavljanje delovanja hidrantnega omrežja v vsakem trenutku
  • Različna senzorika
  • Omogoča nadzor nad delovanjem hidrantov s permanentno kontrolo preverjanja tlaka in temperature v sistemu
  • Obvešča uporabnika v primeru odpiranja hidranta
  • Beleži čas uporabe ter porabljeno količino vode