Pogledajte promotivni video o preduzeću IMP Armature

 

 

Prikaz ugradnje IMP industrijskih armatura